Mít zahradu je velká věc. Mít zahradu znamená spoustu věcí. Je to Tvůj prostor, ve kterém trávíš převážnou část svého života. Ve kterém žiješ. Zahrada je na rozdíl od domu živá! Když máš například novou koupelnu nebo kuchyň tak ta nestárne, ta amortizuje 😉 Technicky zastarává a je s přibývajícími léty horší a horší. Když máš ale ZAHRADU, tak ta s Tebou žije. Je jiná v každém ročním období, je jiná ráno, jiná odpoledne a jiná při západu slunce. Vysadíš na ní strom a jednou ho budou obdivovat Tvoje děti, vnoučata, pravnoučata… Postavíš jezírko a slunce se v něm bude odrážet každý den jinak. Na klidné hladině večer… na rozbouřené při letní přeháňce. Na zahradě můžeš vidět duhu… v koupelně jen páru 😉. Mít zahradu je životní styl. Mít zahradu je mít kousek vlastního světa… …tak co? Chceš MÍT ZAHRADU?

Sociální podnikání a společenská zodpovědnost


Moje podnikání neberu jen jako způsob obživy. Zahradničení je víc. Dělá radost. Dělá radost vytvářet jiným lidem jejich domovy útulnější a spjaté s přírodou. Někdy je to dřina, ale krásná dřina.

Uvědomuji si, že máme vůči našemu regionu zodpovědnost. Vytváříme zde hodnoty a snažíme se zachovávat krajinu a zem, po které kráčíme pro další generace.

Hlásím se k principům sociálního podnikání. V letošním roce bych ráda zaměstnala na částečný úvazek alespoň dvě osoby, které nemohou najít práci kvůli svými hendikepům. Ať již zdravotním nebo nelehké životní situaci. I proto jsem členem Komory sociálních podniků (www.komora-socialnich-podniku.cz).

 1. Společensky prospěšný cíl
  • Cílem je začleňování znevýhodněných osob na trh práce.
 2. Sociální prospěch
  • V roce 2019 budou vytvořena 2 pracovní místa. Pozice pomocný zahradník a zahradní konstruktér. Celkově tak tak bude naplněn podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin ve výši 0,46 % úvazků. Aby mohli noví zaměstnanci plnohodnotně a kvalitně vykonávat činnosti na svých pozicích v podniku, tak je patřičně zaškolím. Bez dostatečné erudice a znalosti pracovních postupů nebudou moci svou práci vykonávat.
  • Sociální podnik bude zaměřen na poskytování zahradních služeb zákazníkům. Všichni zaměstnanci tak budou moci svou činností přispívat k jeho dalšímu rozvoji a směřování. Zaměstnanci budou mít možnost získávat nové zákazníky, účastnit se sponzorských aktivit, které již dnes podnik podporuje. Majitelka bude zaměstnance seznamovat s plány dalšího rozvoje podniku, a konzultovat s nimi jejich zapojení do nových projektů a zakázek.
 3. Ekonomický prospěch
  • Zisk, který bude tvořen z podnikatelských aktivit sociálního podniku bude minimálně z 51 % reinvestován do dalšího rozvoje. Pokud bude stále růst poptávka pro zahradních službách, předpokládá se další rozšiřování podniku a zaměstnání dalších osob znevýhodněných na trhu práce. Ze zisku pak budou sponzorovány ekologické projekty typu Ukliďme Česko nebo výsadba veřejných prostranství.
  • Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení je zaručena tím, že budeme TÝM!
  • V průběhu realizace projektu bude dosaženo alespoň 30 % podílu tržeb na celkových výnosech. Projekt je realizován s cílem rozšířit „výrobní“ kapacitu podniku a zvýšit obrat oproti roku 2018 na dvojnásobek.
 4. Environmentální prospěch
  • Poskytováním zahradních služeb dochází k příznivým vlivům na lokální klima. V rámci podnikání vysadíme další stovky stromů a rostlin.
  • Environmentální dopad výroby (poskytování služeb) je pozitivní. V rámci realizace zakázek vzniká bioodpad, který je využívám jako druhotnou surovinu. Část je znovu použita při realizaci zahrad a zahradních úprav formou naštěpkovaného mulče a část je zkrmena hospodářskými zvířaty na naší Bunditkově salaši v Hrušovanech (https://www.facebook.com/bunditkovasalas/). Minimalizuje se také převoz odpadu, je snahou jej zpracovat na místě přímo u zákazníka a opětovně ho využít.
 5. Místní prospěch
  • Služby sociálního podniku uspokojují především zákazníky z regionu. Stávající zákazníci jsou buď přímo z Hrušovan nad Jevišovkou nebo okolních obcí okresu Znojmo a Břeclav. Zahradní materiál i nákupy výrobních prostředků (stroje, nástroje) jsou nakupovány u místních dodavatelů. Například dodavatelé rostlin jsou malé zahradnictví v Mikulově, Znojmě, Sokolnicích. Pro větší zakázky jsou dodávky odebírány například v Agro Tuřany.
  • V rámci realizace tohoto podnikatelského plánu rozšíření výrobních kapacit zaměstnám 2 osoby z ohrožených skupin na trhu práce, které jsou místními obyvateli. Obě vytvořená pracovní místa tak budou mít pozitivní dopad na místní trh práce.
  • Spolupráce s místními aktéry je charakteristická především u sponzorských akcí typu Ukliďme Česko. Dále je v plánu (v případě realizace tohoto projektu) rozšířit spolupráci s novými odběrateli typu Domova seniorů v Šanově, Emin zámek - příspěvková organizace, a okolních obcí Šanov, Jevišovka.

Poskytované služby


Návrhy projektů zahrad – navrhuji zahrady a veřejná prostranství.

Údržby zahrad a veřejných prostranství – provádím pravidelné jarní, podzimní ale i celoroční údržby zahrad.

Realizace zahrad – menší zahrady u rodinných domů a předzahrádky dodávám na klíč.

Předzahrádka Hrušovany

Předzahrádka Hrušovany II

Zahrada rodinného domu Hrušovany

Kontakt


Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!

Ing. Jana Reichlová

člen Komory sociálních podniků

Telefon: +420 604 239 611

Email: jana.reichlova@email.cz

Mít zahradu